Make your own free website on Tripod.com

วีธีการ Save Wallpaper
1. เลือกภาพที่ต้องการเซฟโดยคลิกเลือกที่ภาพ หรือ 800x600 ที่อยู่ใต้ภาพนั้น
2. จะเห็นภาพในขนาด 800x600 ในหน้าต่างใหม่
3. คลิกขวาที่รูปภาพ เลือก Save Picture As... ถ้าต้องการเซฟเก็บไว้ในเครื่อง
4. คลิกขวาที่ภาพ เลือก Set As Wallpaper ถ้าต้องการเซ็ตภาพนั้นเป็น
Background ที่ Desktop ของเรา