Make your own free website on Tripod.com
             
วิมานชั้นแรกของพระราชวงศ์แวร์ซายส์ คือ วัดน้อย เป็นโบสถ์ที่ประกอบพิธีทางศาสนาของพระมหากษัตริย์ ณ โบสถ์แห่งนี้พระราชโอรสธิดาเจ้าทั้งหลายได้รับการตั้งพระนาม และทำพิธีอภิเษกสมรด้วย โบสถ์นี้วิจิตรตระการตาด้วยลายสลักหินทั้งแท่ง สูงชะลูดขึ้นไปเป็นระเบียงชั้นบน เพดานวิจิตรด้วยรูปวาดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์และเทพฟ้าดิน โออ่ายิ่งนัก ต่อไปเป็น ห้องเฮอร์คิวลิส เป็นห้องหินอ่อนอิตาลีล้วน จัดเป็นพระอักษรที่ฬหญ่ที่สุดของตัวประสาทบน เพดานวิจิตรตระการตาด้วยภาพวาดเรื่องราวของเทพเจ้าเฮอร์คิวลิส ผู้ทรงพลังตามตำนานกรีก สถาปนิกผู้ออกแบบห้องนี้ คือ โรแบร์ เดอ คอท ห้องวีนัส เป็นห้องพักราชทูตที่เดินทางมาถวายพระราชสาส์นตราตั้งก่อนเข้าเฝ้า กำแพงห้องด้อนหนึ่งเจาะลึก มีรูปปั้นชุนทรงศึกอันภูมิฐาน แบบโรมันของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 (ตามประวัติศาสตร์ระบุไว้ว่าโกษาปานราชทูตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ครั้งเดินทางไปถวายสาส์นแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ก็ได้เข้าพักในห้องวันัสนี้ด้วย)
           หลังจากที่กรุงปารีสได้รับการเสริมแต่งให้เป็นมหานครที่อุดมด้วยทรัพย์สมบัติ และความงามอันเลอล้ำยิ่งกว่านครใดในพิภพ แล้วพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 ผู้ทรงโปรดการประพาสล่าสัตว์ไดเสด็จออกล่าสัตว์ที่ป่านอกเมืองแวร์ซายส์ประจำ และเพื่อให้มีที่พักถาวรจึงโปรดให้สร้างปะรำพลับพลา เพื่อการประทับส่วนพระองค์ในขณะออกประพาสล่าสัตว์ขึ้น ณ ป่านอกเมืองแวร์ซายส์ ปะรำพลับพลาหลังแรกถูกสร้างขึ้นอย่างเป็นทางการใน ค.ศ. 1631
ต่อมาความผูกพันระหว่างแวร์ซายส์กับราชวงศ์นั้นมีมากขึ้น ปี ค.ศ.1661-1681 พระเจ้าหลุยส์ที่ 14
ผู้ต้องการให้ชาวโลกได้เห็นว่า ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ และความเลอล้ำของโลกมารวมอยู่ที่ฝรั่งเศส
ทั้งหมด ได้มีการสั่งให้รื้อปะรำพลับพลาที่สร้างไว้ครั้งพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 ทิ้ง โปรดให้สร้างเป็น
พระราชวังใหญ่ด้วยหินอ่อน และตกแต่งอย่างวิจิตรพิศดาร ด้วยสิ่งประดับที่หาค่ามิได้ทั้งลวดลาย
แกะสลักในไม้และหิน เครื่องเคลือบ เครื่องเงิน เครื่องทอง หินอ่อน และงานฝีมือชั้นเยี่ยม โดยช่างชั้นครู
ที่ได้รับเลือกคัดเลือกมาเพื่อสรรค์สร้างพระราชวังแวร์ซายส์ให้เป็นที่หนึ่งไม่มีสองของโลก สิ้นค่า
ก่อสร้างไปเป็นเงินถึง 500 ล้านฟรังค์ ทั่วโลกยกย่องว่า พระราชวังแวร์ซายส์ เป็นที่รวบรวมแห่ง
เอกลักษณ์แห่งศิลปกรรมของฝรั่งเศสที่เคยกระฉ่อนโลกทั้งมวล จนมีคำกล่าวว่า "คราใดใครได้เยือน
แวร์ซายส์ ครานั้นเขาได้เห็นโลกอันศิวิไลซ์ที่แท้จริงแล้ว" พระราชวังแวร์ซายส์ เป็นพระราชวังท
ี่ประทับที่สมบูรณ์แบบ จัดห้องเป็นสัดส่วนอย่างสมพระเกียรติที่สุด และแต่ละห้องได้สร้างอย่าง
วิจิตรบรรจง ให้ความสอดคล้องกับเหตุการณ์ และนามของห้องอย่างยิ่ง
กลับหน้าแรก