Make your own free website on Tripod.com
          นครวัด สร้างขึ้นบนเนื้อที่นับหมื่นไร่ เป็นปราสาทหิน 3 ตอน
หรือ 3 ชั้น ส่วนประกอบมีคูเมืองขนาดใหญ่ มีเขื่อนก่อสร้างด้วยศิลา
รอบทั้ง 4 ทิศ และมีสะพานหินที่ใหญ่โต และแข็งแรงที่สุดในโลก
ทอดข้ามเข้าสู่นคร เมื่อข้ามสะพานไป ก่อนจะถึงตัวนครจะมีกำแพง
ล้อมรอบอีกชั้นหนึ่งและมีช่องประตูขนาดใหญ่ให้เปิดเข้าไปพอถึง
ประตูใหญ่ จะเป็นถนนยกสูงจากพื้นดินทอดยาวไปสู่ปราสาท ซึ่ง
ตระง่านอยู่ข้างใน ปราสาทชั้นแรก มีวัดพุทธศาสนาอยู่ทางด้านเหนือ
และด้านใต้ แต่ละวัดมีพรภิกษุสามเณรจำพรรษาอยู่
ปราสาทชั้นสอง และชั้นสาม มีระเบียงตรงกลางตัดเป็นรูปกากบาทถึงกัน และ
มีสระน้ำทั้ง 4 ทิศ ภายนอกระเบียงปราสาททุกชั้นจะมีรูปสลักของนางฟ้า
ประดับด้วยอาภรณ์สะดุดตา มีรูปพระพรหมอยู่ข้างบน และมีห้องต่างอีกหลายห้อง และห้องหนึ่งที่อยู่ข้างล่างเรียกว่า เษียมกุฏิ หรือกุฏิสยาม มีภาพแกะสลักเป็น
ทหารไทยเป็น กองทัพคน ช้าง ม้า แสดงแสนยานุภาพ และเป็นมิตรกับชาวเขมร
สลักด้วยฝีมือประณีตมาก นครวัดสร้างวิจิตรพิศดารกว่านครธมมาก ทั้งนี้คง
เพราะว่า พระเจ้าสุริยวรรมันที่ 2คงต้องการสิ่งที่พระองค์ก่อสร้างขึ้นยิ่งใหญ่
เกรียงไกรกว่าพระเจ้าสุริยะวรรมันที่ 1 ที่สร้างนครธมนั่นเอง
นครวัด - นครธม จึงนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ที่ทรงคุณค่าศิลปะสูงส่ง ยากที่จะหาที่ใดเสมอเสมือน
ได้ และยาหที่จะสร้างได้สำเร็จด้วยฝีมือมนุษย์จริงๆ
ด้วยเหตุผลต่างๆ นานา นครวัด - นครธม จึงจัดเป็น
สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน และปัจจุบัน นครวัด -
นครธม แห่งนี้อยู่ที่เมืองเสียมราฐ ในประเทศกัมพูชา
ปราสาทหินนครวัด หน้า 2
กลับหน้าแรก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            อย่างไรก็ดี ตามการสันนิาฐานของนักประวัติสาสตร์เห็นว่า การสร้างเมืองใหญ่
ด้วยหิน และด้วนยศิลปะอันแสนยากลำบากเกินกว่าที่มนุาย์จะทำได้นี้ จึงเป็นธรรมเนียม
อย่างหนึ่งของขอม ซึ่งเมื่อไปมีอำนาจที่ไหนก็จะสร้างปราสาทหิน เพื่อแสดงอำนาจ และ
ประกาศบารมีของตน ถ้าเป็นเมืองใหญ่ และสำคัญ ก็สร้างใหญ่โตมาก แต่หากเป็นเมืองเล็ก
มีความสำคัญน้อย ก็สร้างเล็กลง และสิลปะส่วนใหญ่มักจะเป็นสิลปะพราหมณ์ปะปนอยู่ด้วย
ทุกแห่ง อาทิ มักจะมีรูปอสูร และเทวดาฉุดนาคกวนเกษียรสมุทร พญานาคเจ็ดเศียรแผ่พังพาน
ทอดหางเป็นบันได และรูปที่เกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์อื่นๆ ให้เราได้เห็นได้ทุกแห่ง